10 - 200
Локација
Карпош
Површина
288 m²
Цена
210.000 €

Деловни простори во Аеродром

За изнајмување
ID4141O
Локација
Аеродром
Површина
382 m²
Цена
3.050 €

Деловен објект во Центар

За изнајмување
ID4138O
Локација
Центар
Површина
63 m²
Цена
380 €
Локација
Центар
Површина
54 m²
Цена
1.200 €
Локација
Центар
Површина
130 m²
Цена
1.500 €
Локација
Центар
Површина
105 m²
Цена
800 €
Локација
Центар
Површина
95 m²
Цена
100.000 €
Локација
Центар
Површина
120 m²
Цена
900 €