10 - 200

Нова модерна куќа на Водно

За изнајмување
ID5444H
Локација
Водно
Површина
650 m²
Цена
4.000 €
Локација
Центар
Површина
85 m²
Цена
1.280 €

Деловен простор во сутерен

За изнајмување
ID5438O
Локација
Карпош
Површина
315 m²
Цена
1.200 €
Локација
Центар
Површина
100 m²
Цена
800 €
Локација
Центар
Површина
105 m²
Цена
800 €
Локација
Центар
Површина
240 m²
Цена
/
Локација
Карпош
Површина
248 m²
Цена
/
Локација
Карпош
Површина
44 m²
Цена
300 €