10 - 200

Плац 2000м2 во Бардовци

За продавање
ID4909L
Локација
Карпош
Површина
2.000 m²
Цена
200.000 €
Локација
Водно
Површина
650 m²
Цена
650.000 €
Локација
Карпош
Површина
363 m²
Цена
220.000 €
Локација
Кисела Вода
Површина
450 m²
Цена
150.000 €

Плац 796м2 во Козле

За продавање
ID4200L
Локација
Карпош
Површина
796 m²
Цена
65.000 €
Локација
Кисела Вода
Површина
4.160 m²
Цена
/

Плац во Козле

За продавање
ID3761L
Локација
Карпош
Површина
331 m²
Цена
160.000 €
Локација
Водно
Површина
580 m²
Цена
600.000 €