10 - 200

Плац 2000м2 во Бардовци

За продавање
ID4909L
Локација
Карпош
Површина
2.000 m²
Цена
200.000 €
Локација
Водно
Површина
650 m²
Цена
650.000 €
Локација
Кисела Вода
Површина
450 m²
Цена
150.000 €
Локација
Кисела Вода
Површина
4.160 m²
Цена
/

Плац во Козле

За продавање
ID3761L
Локација
Карпош
Површина
331 m²
Цена
160.000 €
Локација
Водно
Површина
580 m²
Цена
600.000 €
Локација
Водно
Површина
468 m²
Цена
280.000 €
Локација
Црниче
Површина
500 m²
Цена
500 €