Плацеви

1 - 5
0 - 100000
10 - 200

Нов плац во Стенковец

ID6948L
За купување
Локација
Чучер - Сандево
Површина
8.902 m²
Цена
52 €
Локација
Сопиште
Површина
1.346 m²
Цена
74.000 €

Плац во Добри Дол

ID6863L
За купување
Локација
 • Скопје
 • Сопиште
Површина
983 m²
Цена
30.000 €

Нов плац во Сопиште

ID6861L
За купување
Локација
 • Скопје
 • Сопиште
Површина
1.640 m²
Цена
50.000 €

Се продава плац во Сопиште

ID6858L
За купување
Локација
 • Скопје
 • Сопиште
Површина
1.100 m²
Цена
100.000 €
Локација
 • Скопје
 • Центар
Површина
530 m²
Цена
280.000 €
Локација
 • Скопје
 • Сопиште
Површина
2.600 m²
Цена
65 €

Се продава плац во Карпош

ID6486L
За купување
Локација
 • Скопје
 • Карпош
Површина
550 m²
Цена
100 €
Локација
 • Скопје
 • Карпош
Површина
480 m²
Цена
150.000 €

Се продава плац во Жданец

ID6475L
За купување
Локација
 • Скопје
 • Карпош
Површина
1.870 m²
Цена
200 €
Локација
 • Скопје
 • Аеродром
Површина
958 m²
Цена
35 €