Бјорн Габриел

Раководител на Европската инвестициска банка во Северна Македонија
При отворањето на нашето институционално претставништво во Скопје, Property One ни помогна успешно да се движиме на мал, но сложен пазар на недвижности. Благодарение на одличната работа на Ана и нејзиниот тим, најдовме дом кој одговара и на нашите семејни потреби и на формалните барања на институцијата во која работам. Добро завршена работа!