Недвижности Грција

Локација
Крит
Површина
250 m²
Цена
/
Локација
Халкидики
Површина
/
Цена
400 €
Локација
  • Халкидики
Површина
/
Цена
630 €
Локација
  • Халкидики
Површина
156 m²
Цена
350 €
Локација
  • Халкидики
Површина
165 m²
Цена
450 €
Локација
  • Халкидики
Површина
165 m²
Цена
450 €
Локација
  • Халкидики
Површина
256 m²
Цена
1.000 €
Локација
  • Халкидики
Површина
100 m²
Цена
450.000 €
Локација
  • Халкидики
Површина
230 m²
Цена
150.000 €
Локација
  • Халкидики
Површина
170 m²
Цена
150.000 €
Локација
  • Халкидики
Површина
130 m²
Цена
350.000 €
Локација
  • Халкидики
Површина
250 m²
Цена
750.000 €