10 - 200
Локација
Аеродром
Површина
52 m²
Цена
1.350 €
Локација
Центар
Површина
897 m²
Цена
12 €
Локација
Центар
Површина
75 m²
Цена
900 €
Локација
Аеродром
Површина
118 m²
Цена
1.000 €

Деловен простор на Плоштад

За изнајмување
ID5030O
Локација
Центар
Површина
/
Цена
15 €
Локација
Аеродром
Површина
500 m²
Цена
/
Локација
Центар
Површина
233 m²
Цена
2.800 €
Локација
Центар
Површина
260 m²
Цена
260.000 €