10 - 200
Локација
Аеродром
Површина
500 m²
Цена
/
Локација
Центар
Површина
233 m²
Цена
2.800 €
Локација
Центар
Површина
260 m²
Цена
330.000 €
Локација
Карпош
Површина
276 m²
Цена
12 €

Деловен простор во Park Residence

За изнајмување
ID4971O
Локација
Центар
Површина
690 m²
Цена
12 €
Локација
Центар
Површина
245 m²
Цена
3.000 €
Локација
Центар
Површина
1.536 m²
Цена
/
Локација
Центар
Површина
170 m²
Цена
/