10 - 200

Се продава стан во Црниче

За продавање
ID5018A
Локација
Црниче
Површина
79 m²
Цена
100.000 €
Локација
Карпош
Површина
234 m²
Цена
1.350 €
Локација
Злокуќани
Површина
165 m²
Цена
185.000 €
Локација
Аеродром
Површина
500 m²
Цена
/
Локација
Водно
Површина
135 m²
Цена
1.380 €

Модерно опремен стан во Црниче

За изнајмување
ID4999A
Локација
Црниче
Површина
150 m²
Цена
800 €
Локација
Центар
Површина
233 m²
Цена
2.800 €
Локација
Центар
Површина
91 m²
Цена
120.000 €