10 - 200
Локација
Карпош
Површина
52 m²
Цена
1.150 €
Локација
Карпош
Површина
66 m²
Цена
1.150 €
Локација
Карпош
Површина
123 m²
Цена
1.250 €
Локација
Центар
Површина
61 m²
Цена
1.350 €
Локација
Центар
Површина
54 m²
Цена
1.150 €
Локација
Кисела Вода
Површина
72 m²
Цена
/
Локација
Центар
Површина
/
Цена
1.350 €
Локација
Карпош
Површина
145 m²
Цена
1.100 €