10 - 200

Магацини за изнајмување

За изнајмување
ID6736W
Локација
Гази Баба
Површина
/
Цена
/
Локација
Штип
Површина
1.600 m²
Цена
2.300 €
Локација
Кисела Вода
Површина
3.500 m²
Цена
/
Локација
Илинден
Површина
1.800 m²
Цена
6.000 €
Локација
Карпош
Површина
3.000 m²
Цена
3 €
Локација
Битола
Површина
1.400 m²
Цена
1 €
Локација
Карпош
Површина
770 m²
Цена
/
Локација
Петровец
Површина
10.000 m²
Цена
5 €