10 точки на одржливост во нашите co-work простори

Со имплементирање на одржливост, работните простори може да го намалат нивниот еколошки отпечаток и да промовираат поодржлива иднина за нашата планета.

10 точки на одржливост во нашите co-work простори за работа

1. Спроведовме ревизија на животната средина: почнавме со проценка на нашите тековни операции и идентификување области каде што можевме да го намалиме отпадот и потрошувачката на енергија. Ова вклучи спроведување енергетска контрола, проценка на нашата употреба на вода, како и практиките за отпад и рециклирање во нашите co-work простори.
2. Развиваме план за одржливост: Врз основа на резултатите од нашата ревизија за животната средина, нашиот тим разви план за одржливост што наведува конкретни цели и цели за намалување на еколошкото влијание во нашите простори. Нашиот план вклучува краткорочни и долгорочни цели, стратегии за ангажирање членови во сите наши напори за одржливост.
3. Ја намаливме потрошувачката на енергија: направивме промени со енергетски ефикасно осветлување и инвестирање во обновливи извори на енергија.
4. Го намалуваме отпадот во нашите канцеларии: Спроведовме програма за намалување и рециклирање на отпадот за да намалиме што е можно повеќе отпад, со обезбедување корпи за рециклирање и охрабрување на членовите да користат садови и прибор за повеќекратна употреба.
5. Имплементиравме софтвер за coworking простори: користиме софтвер за управување со coworking за да ги дигитализираме документите и комуникацијата во нашите простори, како што се електронска наплата, договори без хартија и најавување без допир.

6. Не токсични бои во нашите простори: користиме ниско испарлива боја со органски соединенија при бојадисување или реновирање на нашите co-work простори, што емитира помалку токсични хемикалии, го намалува загадувањето и го подобрува квалитетот на воздухот во затворените простории.
7. Чистиме со еко производи: користиме еколошки производи за чистење без штетни хемикалии и токсини.
8. Многу зеленило и растенија во нашите co-work простори: многу растенија се имплементирани во нашите простори за работа. Растенијата ги отстрануваат токсините од воздухот и додаваат природна убавина на просторот.
9. Ги охрабруваме одржливите практики меѓу членовите: ги едуцираме нашите co-work членови за одржливоста и ги охрабруваме да усвојат одржливи практики во нивните сопствени бизниси.
10. Се грижиме за квалитетот на воздухот и водата во нашите простори: користиме рекуперација и филтрирање на воздухот за да го подобриме квалитетот на воздухот во нашите простори и во сите поединечни канцеларии. Исто така, користиме филтрација на вода за подобар квалитет на водата за пиење во нашите простори.

Континуирано се стремиме да ги подобриме практиките за одржливост, создавајќи позитивно влијание и врз бизнисот и врз животната средина.

Како што се движиме кон поодржлива и позелена иднина, важно е просторите за работа да ја играат својата улога во намалувањето на влијанието врз животната средина и да промовираат поодржливи практики.