За објектот

Се издава деловен објект погоден за трговски центар, но исто така може да се користи и за други деловни намени како: хотел, мотел, канцелариски простории, магацини,
производство и тн.


Технички карактеристики:

  • Површина на кат: 2,200 М2
  • Површина на целиот обиект: 6,600М2
  • Висина на кат: 5 Метри
  • Се издаваат засебно секој кат, како и целиот објект.
  • Вкупно 3 ката, со можност за доградба
  • Бетонска конструкција
  • Надворешна површина: 5000 М2

Објектот е со комплетно завршена фасада. Внатрешниот дел во моментов е бетонска градба, на тоа се работи и ке биде завршено во следните месеци.

Цената за изнајмување на целиот објект изнесува 1еур по м2, а има можност и да се продаде по цена од 200еур по м2.

Објектот е со уредна и комплетно обезбедена документација и се води на физичко лице.

Инфо
Контакт
+389 78 30 60 83
Аминта Трети бр. 81
Скопје, 1000, Македонија