За објектот

Се изнајмува градежно земјиште 9823м2 во Сопиште.

На плацот е изградено стовариште од 400м2 кое што е заведено во имотен лист.

Обезбеден влез-излез до халата со тампониран пат.

Стовариштето е поставено на армирано бетонска конструкција.

На самиот плац има приклучок на струја и вода.

Асфалтиран пат до самата локација.

 

Продажен агент - Маринела Јаневска

Инфо
Контакт
+389 78 30 60 83
Франклин Рузвелт бр. 11
Скопје, 1000, Македонија