За објектот

Се продава плац со дозвола за градба во Петровец.

Параметри за маркица:

Површина на плац - 4100м2

Основа за градба - 1500м2

Максимална катност: P+3+Ptk

Максимална висина: 17.5m

B5 намена Хотел

Можност за Ipard.
 

 

Продажен Агент - Стефан Ѓоргиевски

 

 

 

Инфо
Контакт
+389 78 30 60 83
Франклин Рузвелт бр. 11
Скопје, 1000, Македонија