За објектот

Се изнајмува нов магацин во Визбегово со вкупна површина од 8000м2.

Магацинот се состои од производна хала со вкупна површина од 7500м2 и административен дел од 500м2.

Производната хала е решена со армирано-бетонски столбови, греди и двоводна челична кровна конструкција.

Халата вкупно има пет отвори за директен утовар и истовар.

Административниот дел на приземје и работилницата се наоѓаат во внатрешноста на халата, предвиден да биде од армирано-бетонска конструкција, од надворешната во одредени делови застаклен со поглед кон производната хала.

Пристапот за вработените до производниот погон ќе биде преку административниот дел.

Магацинот има природна светлина од сите страни и паркинг места за повеќе возила. 

 

Продажен Агент - Дарко Милески


 

Инфо
24ч контролиран влез
празен
Контакт
+389 78 30 60 83
Франклин Рузвелт бр. 11
Скопје, 1000, Македонија