За објектот

Се изнајмуваат три магацини во фаза на изградба во Пинтија, со површини од 2400м2 и 2000м2.

Магацините се на две нивоа и секој магацин располага со сопствена управна зграда. Првите два магацини се со површини од 2400м2 (по 1200м2 на ниво), имаат топла врска и постои можност да се спојат со што би се добила вкупна површина од 4800м2. Управните згради се на три ката со површина од 170м2 по кат.

Третиот магацин е засебен и располага со вкупна површина од 2000м2 (по 1000м2 на ниво) и во склоп на магацинот има управна зграда на три ката со површина од 150м2 по кат.

Магацините се очекува да бидат готови кон крајот на годината.

Продажен Агент - Венијамин Карајанов

Инфо
24ч контролиран влез
паркинг / гаража
празен
Контакт
+389 78 30 60 83
Франклин Рузвелт бр. 11
Скопје, 1000, Македонија