За објектот

Се продава парцела - 4421м2.

Површина на габарит - 2867м2.

Процент на изграденост - 65%.

Максимална изградена површина - 14.050м2.

Максимална висина на венец - 21м.

Маркица П+5+ПК.

 

Продажен агент - Маринела Јаневска

 

Инфо
Контакт
+389 78 30 60 83
Франклин Рузвелт бр. 11
Скопје, 1000, Македонија